Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Damian Sumisławski jest uprawniony do prowadzenia spraw na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

 

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika z wyjątkiem spraw:

 

  • o egzekucję z nieruchomości;
  • o wydanie nieruchomości;
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych,
    z osób lub rzeczy;
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

Komornik Sądowy Damian Sumisławski jest właściwy do prowadzenia egzekucji z nieruchomości na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Opolu, która obejmuje miasto Opole oraz obszar gmin: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa.

   

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Opolu 

Damian Sumisławski