Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Opolu 

Damian Sumisławski

Warunki licytacyjne