Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych RODO

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Komornik Sądowy Damian Sumisławski jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Opolu. 

 

Kancelaria korzysta z systemu: 

 

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) - elektroniczne zapytania o pojazdy mechaniczne dłużnika.

Ognivo - elektroniczne zapytania i zajęcia rachunków bankowych dłużnika.

Centralnej Bazy Banych Ksiąg Wieczystych - elektroniczne zapytania o nieruchomości dłużnika.

EPU - Obsługa tytułów wykonawczych wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

ZUS PUE - elektroniczne zapytania o płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej umożliwiająca m.inelektroniczne zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku we właściwym Urzędzie Skarbowym, świadczenia emerytalno-rentowego , świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku  chorobowego.

CEIDG - natychmiastowe pobranie danych przedsiębiorcy z rejestru CEIDG i ustalenie np. nr PESEL, adresów zamieszkania, adresów prowadzenia działalności gospodarczej, nr tel., adresu e-mail.

EPO - Elektroniczne potwierdzenie odbioru. 

 

 

 

~ Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi ~

 

(Istota sprawiedliwości polega na trwałej i stałej woli oddania każdemu tego, co mu się należy).

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Opolu 

Damian Sumisławski